Sieťkový systém PLISSÉ – na veľkoplošné otvory, napr. HS – portal

Sieťkový systém PLISSÉPLISSÉSieťkový systém PLISSÉ  ideálny na veľkoplošné otvory ako napríklad HS portal – bezbariérový posuv,

v spodnej časti je bez prechodových profilov,  môže byť ako jednokrídlová, dvojkrídlová,

dvojkrídlové zatváranie z dvoch strán, dvojkrídlové za sebou posuvné do jednej strany, alebo aj na

široké fasádne otvory (terasy) so spájaním jednotlivých častí za sebou.