Renovácia drevených okien

Renovácia drevených okien:

1. / brúsenie a lakovanie

2./ opláštenie hliníkovou kapotážou