Schody z masívu na mieru – samonosné alebo obklad betónu